INES-skalan

INES-skalan kom till för att lättare kunna ge allmänheten en uppfattning om hur allvarlig en kärnteknisk händelse är.
Bilder