Kedjereaktion, fission
Kärnklyvning, fission
Bränslecykel och klimatpåverkan för kärnkraft och kolkraft
Urankuts
INES-skalan

INES-skalan kom till för att lättare kunna ge allmänheten en uppfattning om hur allvarlig en kärnteknisk händelse är.
Olkiluoto 3 reaktorinneslutning
Bilder