Kärnkraftopinion 2010-2019: Sammanslagning med tolkning ”Snabbavveckla” och ”Acceptans”
Kärnkraftopinion 2010-2019: Sammanslagning med tolkning ”Avveckla” och ”Använd”
Opinion november 2017 – två svarsalternativ
Opinion november 2017 – tre svarsalternativ
Bilder