Fler nyheter


 

Senast uppdaterad
2014-09-03

    Analysgruppen vid KSU
    Box 1039
    SE-611 29 Nyköping
    0730-45 43 84

   analysgruppen@ksu.se

 

Meny
Aktuellt

Aktuellt

Svensk kärnenergi 60 år!

Den 13 juli 2014 var det 60 år sedan den första svenska reaktorn, R1 vid KTH, uppnådde sin första kriticitet. Händelsen markerar startpunkten för utvecklingen av den Svenska Linjen och det svenska kärnkraftsprogrammet.

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) tillsammans med Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC) och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) uppmärksammar detta och inbjuder till jubileum den 22 sep kl. 16.00.

Först hålls föreläsningar i den tidigare reaktorhallen, drygt 20 m under marken:


Prof. Em. Karl-Erik Larsson,  KTH

 R1:s historik och vetenskapliga bedrifter.
Dr. Maja Fjaestad, KTH  R1:s betydelse för den svenska linjen och  uppbyggnaden av det svenska  kärnkraftsprogrammet.
Leif Handberg,  Universitetslektor i Medieteknik och föreståndare för R1
 R1 idag- från experimentreaktor till  experimentscen.

Därefter serveras en jubileumsbuffé på restaurang Syster & Bror.

Passa på att se platsen där R1 stod, träffa R1-pionjärer, känna historiens vingslag och mingla!

Tid och plats: Måndagen den 22 sep kl. 16.00, Drottning Kristinas väg 51, Stockholm. Middagen startar ca kl. 18.00.

Kostnad: Föreläsningar med besök i R1 är kostnadsfritt, men för de som deltar på middagen tillkommer en kostnad om 750 SEK (550 SEK för SKS-medlemmar och universitetsanslutna. Medlemskap i SKS kan registreras på www.karnteknik.se).

Anmälan: Anmälan görs till info@karnteknik.se senast den 16 sep. För deltagande på middagen, ange fakturaadress och ev. matallergier.

Läs mer i inbjudan.

Välkommen!

 

Ny Bakgrund om livscykelanalyser och miljödeklarationer

Analysgruppen ger ut en skrift om livscykelanalyser (LCA) och miljödeklarationer (EPD) skriven av Birgit Bodlund. Skriften förklarar hur man gör för att ta reda på en varas miljöpåverkan. Fokus är på elproduktion men de regelverk och standarder som finns för att göra detta i form av livscykelanalyser och miljödeklarationer är applicerbara på alla varor och tjänster.

Skriften tar upp olika exempel och har länkar och läsanvisningar för den som vill fördjupa sig ytterligare i ämnet. Längst bak finns bilagor med exempel på certifierade miljövarudeklarationer och klimatdeklarationer enligt det internationella EPD®-systemet.

Bakgrund nr 1 2014 finns tillgänglig att ladda ner som pdf. Länk till Bakgrunden. Tryckt format kan beställas via analysgruppen@ksu.se.

 

Ny opinionsundersökning - maj 2014

Sju av tio svenskar tror att svenska kärnkraftverk är säkra när det gäller risken
för olyckstillbud. 66% av svenskarna anser att vi ska fortsätta att använda de reaktorer som finns idag.
Läs mer

 

Nytt faktablad - FN-rapport om Fukushima: Inga mätbara hälsoeffekter av strålning bland allmänheten

I en ny FN-rapport görs bedömningen att det kommer bli svårt att upptäcka negativa hälsoeffekter hos allmänheten på grund av strålningen från de havererade kärnreaktorerna i Fukushima.

Baserat på de stråldoser som människor i närområdet utsatts för kommer man inte kunna se en ökning av antalet cancerfall i framtiden. En viktig orsak till detta är att de japanska myndigheterna så snabbt genomförde evakueringar efter olyckan. Trots det går det inte att utesluta en ökning av antalet fall av sköldkörtelcancer hos barn, men även en sådan effekt kommer att bli svår att se.

De höga doser som en del av personalen vid kärnkraftverket utsatts för ger en något ökad cancerrisk, men också här kommer det bli svårt att påvisa en ökning. Negativa effekter på miljön är begränsade till området närmast kraftverket och risken för effekter på lång sikt anses vara obetydlig.

En mer utförlig sammanfattning kommer att ges ut senare.

Länk till Faktabladet

 

Intrång på OKG

Med anledning av Greenpeace obehöriga intrång på OKG under onsdagen den 5 mars ges här en länk till faktabladet Kärnkraftverkens skydd mot antagonistiska hot – Fysiskt skydd som förklarar regelverket och ansvarsfördelningen kring dessa slags händelser. För mer information hänvisas till:

OKG:s pressmeddelanden samt till Strålsäkerhetsmyndighetens information:

- SSM:s pressträff onsdag 5 mars, kl 14:00 (30 minuter lång video)

-
SSM:s pressmeddelande om långtidsdrift av kärnkraftverken

 

 

Kan man vara miljöaktivist och kärnkraftvän samtidigt?

Borde inte konsekvensen av olyckan i Fukushima bli att vi söker andra sätt att möta världens ökade behov av energi?

Måndag den 25 november kommer filmen Pandora's Promise visas på Hotel Rival i Stockholm, kl. 18.00.

Efter filmen blir det paneldebatt och frågestund med den Oscarsnominerade
regissören Robert Stone.

Debatten, som leds av Niklas Ekdal, kommer fokusera på kärnkraftens roll
och utmaningar i ett globalt perspektiv.


För att delta anmäler man sig på följande länk och får då en fribiljett att skriva ut eller ta med på mobilen: Anmälan för fribiljett.

Evenemanget arrangeras av KTH-Reaktorfysik i samarbete med Analysgruppen vid KSU och Sveriges Kärntekniska Sällskap.