Fler nyheter


 

Senast uppdaterad
2015-03-31

    Analysgruppen
    Svensk Energi - Swedenergy - AB
    101 53 Stockholm
    0730-45 43 84

   analysgruppen@svenskenergi.se

 

Meny
Aktuellt

Aktuellt

 

Vad anser svenska folket om ny kärnkraft?

I Dagens Industri ( 22 september 2015) intervjuas generaldirektören för World Nuclear Organization (WNO), Agneta Rising. Hon säger bland annat: 

Fler i Sverige vill bygga ny kärnkraft än avveckla den. Men det återspeglas inte i politiken. En minoritet motsätter sig kärnkraften, och den skär igenom alla partier. Kanske bidrar det till förlamningen. Ingen vågar ta ett ledarskap i frågan.

När hon säger detta baserar hon det på Analysgruppens opinionsundersökningar, genomförda av Novus. I den senaste undersökningen (maj 2015) blev utfallet följande vid en frågeställning med två svarsalternativ.

Analysgruppens fråga om kärnkraftens framtida användning har tre svarsalternativ, utfallet i den senaste undersökningen visas i nästa bild:

SOM-institutet har en liknande fråga om den framtida användningen av svensk kärnkraft, men med fyra svarsalternativ. Notervärt är att endast en av tio tillfrågade vill ha en förtida stängning av kärnkraften.

Mer information om Analysgruppens opinionsundersökningar finns i arkivet. Läs mer

 

Ny opinionsundersökning Allmänheten om kärnkraft maj 2015

Nästan sju av tio svenskar anser att vi ska fortsätta att använda de kärnreaktorer som finns idag. Det är bara en femtedel som vill avveckla genom politiska beslut, samma nivå som före Fukushima. Andelen osäkra ökar något. Läs mer

 

Vi bygger om!

Analysgruppen är under flytt från KSU till Svensk Energi. Websidan kommer snart uppdateras till ny plattform och vi har en ambition att synas mer, också i sociala medier. Länk till Svensk Energi

 

Nytt faktablad om Fennovoimaprojektet i Finland

Finland gör tvärtemot mot övriga Europa, och satsar stort på att bygga ut kärnkraften. Störst uppmärksamhet har Fennovoima-projektet fått, inte minst på grund av att ryska Rosatom är delägare. Det nya faktabladet, skrivet av Esa Hakkarainen, beskriver det unika projektet där de strategiska målsättningarna hos tre väldigt olika aktörer strålar samman. Länk till faktabladet

 

Ny opinionsundersökning Allmänheten om kärnkraft oktober 2014

Sju av tio svenskar tror att svenska kärnkraftverk är säkra när det gäller risken för olyckstillbud. 68% av svenskarna anser att vi ska fortsätta att använda de reaktorer som finns idag. Läs mer

 

Ny Bakgrund om livscykelanalyser och miljödeklarationer

Analysgruppen ger ut en skrift om livscykelanalyser (LCA) och miljödeklarationer (EPD) skriven av Birgit Bodlund. Skriften förklarar hur man gör för att ta reda på en varas miljöpåverkan. Fokus är på elproduktion men de regelverk och standarder som finns för att göra detta i form av livscykelanalyser och miljödeklarationer är applicerbara på alla varor och tjänster.

Skriften tar upp olika exempel och har länkar och läsanvisningar för den som vill fördjupa sig ytterligare i ämnet. Längst bak finns bilagor med exempel på certifierade miljövarudeklarationer och klimatdeklarationer enligt det internationella EPD®-systemet.

Bakgrund nr 1 2014 finns tillgänglig att ladda ner som pdf. Länk till Bakgrunden. Tryckt format kan beställas via analysgruppen@svenskenergi.se.

 

Nytt faktablad - FN-rapport om Fukushima: Inga mätbara hälsoeffekter av strålning bland allmänheten

I en ny FN-rapport görs bedömningen att det kommer bli svårt att upptäcka negativa hälsoeffekter hos allmänheten på grund av strålningen från de havererade kärnreaktorerna i Fukushima.

Baserat på de stråldoser som människor i närområdet utsatts för kommer man inte kunna se en ökning av antalet cancerfall i framtiden. En viktig orsak till detta är att de japanska myndigheterna så snabbt genomförde evakueringar efter olyckan. Trots det går det inte att utesluta en ökning av antalet fall av sköldkörtelcancer hos barn, men även en sådan effekt kommer att bli svår att se.

De höga doser som en del av personalen vid kärnkraftverket utsatts för ger en något ökad cancerrisk, men också här kommer det bli svårt att påvisa en ökning. Negativa effekter på miljön är begränsade till området närmast kraftverket och risken för effekter på lång sikt anses vara obetydlig.

En mer utförlig sammanfattning kommer att ges ut senare.

Länk till Faktabladet