Fler nyheter


 

Senast uppdaterad
2014-12-15

    Analysgruppen vid KSU
    Box 1039
    SE-611 29 Nyköping
    0730-45 43 84

   analysgruppen@ksu.se

 

Meny
Aktuellt

Aktuellt

 

Ny opinionsundersökning Allmänheten om kärnkraft oktober 2014

Sju av tio svenskar tror att svenska kärnkraftverk är säkra när det gäller risken för olyckstillbud. 68% av svenskarna anser att vi ska fortsätta att använda de reaktorer som finns idag. Läs mer

 

Ny Bakgrund om livscykelanalyser och miljödeklarationer

Analysgruppen ger ut en skrift om livscykelanalyser (LCA) och miljödeklarationer (EPD) skriven av Birgit Bodlund. Skriften förklarar hur man gör för att ta reda på en varas miljöpåverkan. Fokus är på elproduktion men de regelverk och standarder som finns för att göra detta i form av livscykelanalyser och miljödeklarationer är applicerbara på alla varor och tjänster.

Skriften tar upp olika exempel och har länkar och läsanvisningar för den som vill fördjupa sig ytterligare i ämnet. Längst bak finns bilagor med exempel på certifierade miljövarudeklarationer och klimatdeklarationer enligt det internationella EPD®-systemet.

Bakgrund nr 1 2014 finns tillgänglig att ladda ner som pdf. Länk till Bakgrunden. Tryckt format kan beställas via analysgruppen@ksu.se.

 

Nytt faktablad - FN-rapport om Fukushima: Inga mätbara hälsoeffekter av strålning bland allmänheten

I en ny FN-rapport görs bedömningen att det kommer bli svårt att upptäcka negativa hälsoeffekter hos allmänheten på grund av strålningen från de havererade kärnreaktorerna i Fukushima.

Baserat på de stråldoser som människor i närområdet utsatts för kommer man inte kunna se en ökning av antalet cancerfall i framtiden. En viktig orsak till detta är att de japanska myndigheterna så snabbt genomförde evakueringar efter olyckan. Trots det går det inte att utesluta en ökning av antalet fall av sköldkörtelcancer hos barn, men även en sådan effekt kommer att bli svår att se.

De höga doser som en del av personalen vid kärnkraftverket utsatts för ger en något ökad cancerrisk, men också här kommer det bli svårt att påvisa en ökning. Negativa effekter på miljön är begränsade till området närmast kraftverket och risken för effekter på lång sikt anses vara obetydlig.

En mer utförlig sammanfattning kommer att ges ut senare.

Länk till Faktabladet