PUBLIKATIONER

PUBLIKATIONER 2020-12-04T22:15:34+01:00

Under fliken SENASTE PUBLIKATIONER finns aktuella texter från Analysgruppen. Äldre texter, som kan ha förlorat sin relevans, finns under fliken TEXTARKIV, men hänvisas ibland till i faktamaterialet.