PUBLIKATIONER

/PUBLIKATIONER
PUBLIKATIONER 2020-10-15T21:51:13+00:00

Under fliken SENASTE PUBLIKATIONER finns aktuella texter från Analysgruppen. Äldre texter, som kan ha förlorat sin relevans, finns under fliken TEXTARKIV, men hänvisas ibland till i faktamaterialet.