TEXTARKIV

TEXTARKIV 2020-10-15T14:28:34+02:00

Här finns alla Analysgruppens skrifter i serierna Bakgrund, Faktablad och Rapporter sedan starten. Eftersom vissa skrifter förlorat sin aktualitet bör de inte hänvisas till men de redovisas här för transparens och för att visa vad som diskuterats tidigare.