OM OSS

OM OSS 2024-06-14T16:49:54+02:00

Analysgruppen bildades 1987 efter Tjernobylolyckan, då det fanns ett akut behov av delvis svårtillgänglig kunskap. Huvuduppgiften är att sammanställa och analysera fakta kring frågor som kommer upp i samhällsdebatten med anknytning till reaktorsäkerhet, strålskydd, radiobiologi och riskforskning.

Analysgruppen verksamhet finansieras av kärnkraftverken Forsmark, Ringhals och OKG. Gruppen utser själv sina ledamöter efter vetenskaplig kompetens, branscherfarenhet och personligt engagemang. Förutom de egna ledamöterna anlitas kvalificerade experter från industri och högskolor. Analysgruppen har också ett stort kontaktnät både i Sverige och utomlands.

Analysgruppen publicerar resultaten främst genom skriftserierna Bakgrund och Faktablad, samt i form av Rapporter.