OPINION

/OPINION
OPINION 2020-10-15T13:19:46+00:00

SENASTE MÄTNING – November 2019

Kraftigt ökat stöd för kärnkraft i Sverige

Andelen svenskar som vill bygga ny kärnkraft blir allt fler, och de som vill lägga ned kärnkraften blir allt färre. Det visar en ny opinionsundersökning från Novus.
– Från att genom åren ha legat stadigt kring 20 procent ser vi i årets mätning en signifikant förändring: den andel som vill avveckla kärnkraften är nere på rekordlåga 11 procent, konstaterar Mattias Lantz, forskare vid Uppsala universitet och medlem av Analysgruppen.

Undersökningen, som genomfördes av Novus i oktober 2019 på uppdrag av Analysgruppen, visar att nästan varannan svensk, 43 procent, är positiv och kan tänka sig nybyggnation av kärnkraftverk. Ytterligare 35 procent vill fortsätta använda dagens reaktorer livstiden ut vilket innebär ett kraftigt stärkt stöd för fortsatt användning från 71 till 78 procent sedan förra årets mätning. Gapet i åsikt om kärnkraft mellan män och kvinnor har också minskat.

– Kvinnor har historiskt sett varit mer skeptiska, men i årets undersökning ser vi att allt fler kvinnor accepterar kärnkraften, säger Viktor Wemminger vid Novus.

Debatten om kärnkraften tog ny fart förra året och den verkar inte avta. Från att ensidigt ha handlat om dess potentiella farlighet har en ny, mer saklig syn på kärnkraften och dess fördelar förts fram i diskussionerna. Kärnkraften kan möta det ökande energibehovet med en fossilfri, stabil och väderoberoende elproduktion.

– Min slutsats är att kunskapen om kärnkraftens låga klimatpåverkan nått ut på bred front, säger Mattias Lantz. Med flera larmrapporter från FN:s klimatpanel och oroväckande nyheter om fortsatt ökad fossilanvöndning ser allt fler kärnkraften som en nödvändig del i kampen mot klimatförändringarna.

Undersökningens resultat i fjol bekräftas när det kommer till ungdomars inställning till kärnkraften. Då ökade andelen unga som vid behov vill bygga nya reaktorer drastiskt från 21 till 40 procent, nu stärks den ytterligare till 43 procent av de svarande och övriga åldersgrupper visar samma trend:

– TV-serien Chernobyl har inte fått den skrämseleffekt som hade kunnat förväntas, säger Mattias Lantz. Dagens ungdomar tycks vara pålästa och kan sätta kärnkraftens baksidor och hur de framställs i TV-serien i sitt sammanhang. På två år har andelen ungdomar som vill lägga ned kärnkraften i förtid minskat från 30 till 13 procent. De har insett att kärnkraft i kombination med förnybara energikällor är ett måste för att möta framtidens behov.

En majoritet känner sig trygga med driften av de svenska kärnkraftverken. Bland de som uttrycker oro gäller detta främst risken för olyckor men även kärnkraftens avfallshantering och slutförvaring.

Analysgruppen har sedan 1997 följt den svenska opinionen angående kärnkraft. Undersökningen genomförs med webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Totalt har 1027 personer i åldrarna 18-79 år svarat på frågorna under perioden 24–30 oktober 2019, deltagarfrekvensen var 54 procent. Se hela undersökningen på Analysgruppens hemsida: analys.se