ARKIV

ARKIV 2023-11-12T13:00:19+01:00

Här finns resultaten från de opinionsundersökningar som genomförts i Analysgruppens regi sedan år 2000. Den senaste undersökningen finns även i huvudfoldern.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000