NYHETER

Vad är orsaken till reaktorstängningar inom EU?

SVT Rapport hade tisdag 18 juni ett inslag med anledning av att regeringens kärnkraftssamordnare Carl Berglöf presenterade sin första delrapport med förslag till regeringen. En relaterad text finns på SVT:s hemsida. I inslaget intervjuas Carl Berglöf om sina rekommendationer och hur han uppfattar situationen. I en passage ställs regeringens löften om ny kärnkraft mot situationen [...]

By | 2024-06-20T02:29:41+02:00 juni 20th, 2024|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Vad är orsaken till reaktorstängningar inom EU?

Ny rapport: Regelverk för små reaktorer

Små reaktorer är något som nämns allt mer, både inom kärnkraftsbranschen och i den allmänna diskussionen. På senare tid har en lång rad små reaktorer utvecklats som ofta inte alls liknar de reaktorer vi är vana vid. De svenska regelverken är utvecklade för de reaktorer vi har i dag och behöver anpassas för att vi [...]

By | 2021-08-19T14:00:21+02:00 augusti 19th, 2021|kärnkraft, Rapport|Kommentarer inaktiverade för Ny rapport: Regelverk för små reaktorer

Att riva muren av fördomar

I SVT:s frågesportprogram Muren ställdes nyligen en intressant fråga, men sättet den ställdes på blir vilseledande och bidrar till mytbildning istället för att vara allmänbildande. I programmet ställs de tävlande mot en mur av kända personer med olika expertkunskaper och det gäller att bryta ned muren genom att besegra experterna i frågesport på olika ämnesområden. [...]

By | 2021-05-30T14:56:46+02:00 maj 30th, 2021|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Att riva muren av fördomar

Vad händer i Tjernobyl?

Vid en vetenskaplig konferens i april 2021 rapporterades om ett ökat neutronflöde från en del av den havererade reaktorn i Tjernobyl. Detta har lett till en del mediauppmärksamhet. I en ny rapport förklaras situationen och det tänkbara händelseförlopp som observeras. Situationen kan sammanfattas i följande punkter. Resten av rapporten ger en mer detaljerad förklaring av [...]

By | 2021-05-19T02:15:30+02:00 maj 19th, 2021|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Vad händer i Tjernobyl?

Imponerande mätteknik av ämnen med låg radioaktivitet

Figur 1. Kartor från artikeln (Qiao et al., Nature Communications (2021) 12:823) som visar uppdelningen av Östersjöområdet i olika regioner, kärntekniska anläggningar som kan tänkas ha gett bidrag till Östersjön, havsströmmar samt de platser där proverna tagits. I februari publicerades en artikel i den vetenskapliga tidsskriften Nature Communications med titeln An unknown [...]

By | 2021-03-05T16:57:52+01:00 mars 5th, 2021|Kommentar, Radioaktivitet|Kommentarer inaktiverade för Imponerande mätteknik av ämnen med låg radioaktivitet

Händelsen vid Olkiluoto 2 den 10:e december 2020

En snabbstopp inträffade under torsdagen den 10:e december 2020 vid Olkiluotos reaktor 2. Här redovisas den information som framkommit om händelsen, men först ges några förklaringar av de system som är av relevans för att förstå händelseförloppet. De två reaktorerna i Olkiluoto drivs av företaget Teolisuuden Voima Oyj (TVO). De båda reaktorerna, med 920 [...]

By | 2020-12-17T13:51:54+01:00 december 16th, 2020|Finland, kärnkraft, Kommentar|Kommentarer inaktiverade för Händelsen vid Olkiluoto 2 den 10:e december 2020

Jämförelser av kärnkraftsopinionen vintern 2019-2020

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje år en omfattande opinionsundersökning om svenska folkets uppfattning i olika samhällsfrågor, SOM står för Samhälle Opinion Medier. Det årliga SOM-seminariet blev denna gång inställt på grund av Coronapandemin, och ett urval av de senaste resultaten offentliggjordes digitalt. Data har insamlats under hösten och vintern 2019-2020 via brevenkäter där [...]

By | 2020-04-05T11:57:55+02:00 april 5th, 2020|kärnkraft, opinion|Kommentarer inaktiverade för Jämförelser av kärnkraftsopinionen vintern 2019-2020

Kärnkraftsopinionen – jämförelser och tolkningar

Under vintern 2018-2019 har tre olika opinionsundersökningar om den svenska kärnkraftsopinionen publicerats; SOM-undersökningen, Novus undersökning beställd av Analysgruppen, och Sifos undersökning beställd av SVT. Här redovisas resultaten från de tre undersökningarna samt två olika sätt att tolka resultaten. De olika undersökningarna De tre undersökningarna varierar i omfattning och frågeformuleringar. Här visas en jämförelse [...]

By | 2019-04-24T08:29:45+02:00 april 24th, 2019|kärnkraft, opinion|Kommentarer inaktiverade för Kärnkraftsopinionen – jämförelser och tolkningar

Är kärnkraften koldioxidfri, koldioxidsnål eller klimatbov?

I valrörelsens slutspurt kommer kärnkraften igen i debatten. Högst oväntat enligt många bedömare, helt logiskt enligt andra. Argumenten innehåller vitt skilda påståenden om vad som är sant eller falskt. Till detta väcks flera praktiska frågeställningar kring reaktorstängningar, hur utspelen påverkar den blocköverskridande energiöverenskommelsen från 2016, och så vidare. I ljuset av klimatfrågan blir även kärnkraftens [...]

By | 2020-10-19T17:48:13+02:00 september 6th, 2018|Klimat|Kommentarer inaktiverade för Är kärnkraften koldioxidfri, koldioxidsnål eller klimatbov?

Fukushima – myter och misstolkningar

En tidigare version av denna text publicerades i april 2017 på Vattenfalls intranät. Under vintern 2017 kom påståenden om att kontaminerat vatten från det skadade kärnkraftverket Dai-ichi i Fukushima sprids i Stilla Havet, och att det i teorin kan leda till tiotusentals cancerfall. Ett påstående som starkt avvisas av Mattias Lantz, teknologie doktor i [...]

By | 2018-03-11T13:52:29+01:00 mars 11th, 2018|Fukushima, kärnkraft, Kommentar|Kommentarer inaktiverade för Fukushima – myter och misstolkningar