opinion

image_pdfimage_print

Jämförelser av kärnkraftsopinionen vintern 2019-2020

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje år en omfattande opinionsundersökning om svenska folkets uppfattning i olika samhällsfrågor, SOM står för Samhälle Opinion Medier. Det årliga SOM-seminariet blev denna gång inställt på grund av Coronapandemin, och ett urval av de senaste resultaten offentliggjordes digitalt. Data har insamlats under hösten och vintern 2019-2020 via brevenkäter där [...]

By | 2020-04-05T11:57:55+02:00 april 5th, 2020|kärnkraft, opinion|Kommentarer inaktiverade för Jämförelser av kärnkraftsopinionen vintern 2019-2020

Kärnkraftsopinionen – jämförelser och tolkningar

Under vintern 2018-2019 har tre olika opinionsundersökningar om den svenska kärnkraftsopinionen publicerats; SOM-undersökningen, Novus undersökning beställd av Analysgruppen, och Sifos undersökning beställd av SVT. Här redovisas resultaten från de tre undersökningarna samt två olika sätt att tolka resultaten. De olika undersökningarna De tre undersökningarna varierar i omfattning och frågeformuleringar. Här visas en jämförelse [...]

By | 2019-04-24T08:29:45+02:00 april 24th, 2019|kärnkraft, opinion|Kommentarer inaktiverade för Kärnkraftsopinionen – jämförelser och tolkningar

SvD Brännpunkt: Farligt spel när Greenpeace avfärdar kärnkraft

Greenpeace debattartikel (SvD 11 mars 2016) om Fukushima och svensk kärnkraft besvaras av Mattias Lantz från Analysgruppen (SvD 17 mars 2016).   Annica Jacobsson, Greenpeace, gör påståenden som är felaktiga eller tagna ur sitt sammanhang (SvD Debatt 11/3). Jacobsson skriver om strålrisker för människor i Fukushima. Områden med höga strålnivåer får man inte bo i eller [...]

By | 2018-01-23T10:47:13+01:00 mars 18th, 2016|Debatt, Fukushima, kärnkraft, Klimat, opinion|Kommentarer inaktiverade för SvD Brännpunkt: Farligt spel när Greenpeace avfärdar kärnkraft

Vad anser svenska folket om ny kärnkraft?

I Dagens Industri (22 september 2015) intervjuas generaldirektören för World Nuclear Organization (WNO), Agneta Rising. Hon säger bland annat: Fler i Sverige vill bygga ny kärnkraft än avveckla den. Men det återspeglas inte i politiken. En minoritet motsätter sig kärnkraften, och den skär igenom alla partier. Kanske bidrar det till förlamningen. Ingen vågar ta ett [...]

By | 2018-01-23T10:47:15+01:00 september 24th, 2015|kärnkraft, opinion|Kommentarer inaktiverade för Vad anser svenska folket om ny kärnkraft?

Ny opinionsundersökning: Allmänheten om kärnkraft, maj 2015

Nästan sju av tio svenskar anser att vi ska fortsätta att använda de kärnreaktorer som finns idag. Det är bara en femtedel som vill avveckla genom politiska beslut, samma nivå som före Fukushima. Andelen osäkra ökar något. Det visar en en nationell opinionsundersökning som genomförts av Novus i maj 2015 på uppdrag av Analysgruppen, som [...]

By | 2018-01-23T10:47:15+01:00 juni 16th, 2015|opinion|Kommentarer inaktiverade för Ny opinionsundersökning: Allmänheten om kärnkraft, maj 2015