Kortfattad engelsk-svensk kärnenergiordlista

Kortfattad engelsk-svensk kärnenergiordlista 2020-10-15T13:15:07+02:00
Detta är Faktablad nr 48 från 2011. Den kan även hämtas ned som pdf (0,1 MB)
Engelska Svenska Beskrivning
Core Härd Del av reaktor där kedjereaktioner avses äga rum.
Fuel rod Bränslestav Stavformigt bränsleelement.
Cladding Kapsling Slutet hölje kring kärnbränslet (vanligen uran) ofta utfört i zirkonium. Avsett att förhindra kemiska reaktioner mellan bränsle och kylmedel samt att innesluta radioaktiva ämnen.
Fuel assembly Bränsleknippe Knippe av bränslestavar.
Control rod Styrstav Rörlig stav som används för reaktorstyrning
Reactor pressure vessel Reaktortank Kärl som omsluter härden (vanligen utfört i kraftigt stål).
Containment Reaktorinneslutning/ inneslutning Trycktät byggnad huvudsakligen avsedd för att innehålla radioaktiva ämnen i en reaktoranläggning såväl under normala som onormala driftförhållanden.
Reactor building Reaktorbyggnad Byggnad kring inneslutningen utan säkerhetsfunktion, vanligen av samma standard som en normal industribyggnad.
Spent fuel pool Bränslebassäng Vattenfylld bassäng för hantering och temporär förvaring av kärnbränsle.
Radioactivity Radioaktivitet Egenskap hos vissa atomkärnor att spontant genomgå en kärnreaktion och utsända joniserande strålning.
Ionising radiation Joniserande strålning Strålning med förmåga att jonisera och därmed kemiskt förändra det material där den absorberas.
Absorbed dose Absorberad dos Den energi som, per massa, tagits upp av en kropp utsatt för joniserande strålning. Mäts i Gray (Gy), 1 Gy = 1 J/kg.
Dose rate Dosrat Absorberad dos per tid.
Effective dose Effektiv dos Absorberad dos viktad med en kvalitetsfaktor för att uppskatta strålningens biologiska verkan. Mäts i Sievert (Sv).
Radioactive contamination Radioaktiv kontamination Radioaktivt material som spritts på en plats eller i ett ämne där det inte är önskvärt.

För ytterligare termer hänvisas till Tekniska Nomenklaturcentralens ”Kärnenergiordlista”, ISBN 91-7196-090-2.

Saknas några ord? Hör av dig till oss.