KÄRNKRAFT

KÄRNKRAFT 2020-10-15T13:15:03+02:00
Kärnkraftverk i drift och under uppförande i världen. Data tagna från IAEAs PRIS-databas, data från 2012.

Världens kärnkraftproduktion

I världen finns (december 2015) 442 reaktorer i drift i 30 länder (av de 43 reaktorerna i Japan är det endast två som återstartats ännu, och det är oklart hur många av de övriga som kommer att återstartas). I 16 länder pågår uppförandet av totalt 64 nya reaktorer, tio reaktorer har tagits i drift under 2015. Säkerheten i de reaktorer som är i drift fortsätter att höjas, och i ett antal länder har säkerheten setts över efter reaktorhaverierna i Fukushima. De reaktorer som idag uppförs har säkerheten inbyggd och i en del fall rör det sig om helt nya konstruktionsprinciper.

Utvecklingen av kärntekniken har också gett viktiga tillämpningar utanför energisektorn. Neutron- och gammastrålning samt andra former av kärnteknik används inom vetenskap, industri, medicin, jordbruk, biologi och miljöskydd. Dessa tillämpningar, inte minst den medicinska, omsätter mångdubbelt större summor än kärnkraftindustrin.

Miljöbelastningen vid elproduktion från kärnkraft är praktiskt taget försumbar. Denna produktion sker nämligen utan nämnvärda utsläpp av koldioxid och andra miljöstörande gaser. Dessa egenskaper har kärnkraften gemensamt med de förnybara energislagen som vind, sol och vatten. Den miljöpåverkan som sker vid uranbrytning beror på brytningsmetod och uranhalt, men är jämförbar med annan gruvbrytning.

Analysgruppen följer och rapporterar om utvecklingen inom kärntekniken.

Mer information finns under varje flik i menyn.