SVERIGE

SVERIGE 2019-02-08T02:03:50+01:00
Här visas utvecklingen av elproduktionen i Sverige sedan 1970. Den svenska elproduktionsmixen redovisas årligen av Energi­myndigheten i rapporten Energiläget. Gasturbiner ingår också i systemet men syns inte i diagrammet.

Kärnkraft och elproduktion i Sverige

Av de tolv kraftproducerande reaktorer som byggdes under 1970- och 80-talen är åtta ännu i drift. De har under lång tid levererat 40-50 procent av Sveriges elbehov, se figuren ovan. Hösten 2015 beslutade Vattenfall om förtida stängning av de två äldsta reaktorerna i Ringhals, och dåvarande Eon om förtida stängning av två reaktorer i Oskarshamn, där reaktor två inte kommer startas upp igen efter det stora moderniseringsarbete som påbörjades 2013. Oskarshamn-1 stängde 2017, Ringhals-2 stänger 2019 och Ringhals-1 år 2020. Dessa stängningar kommer förändra balansen mellan olika kraftslag och innebär utmaningar för kraftbalansen i södra Sverige. En sammanfattning av den svenska kärnkraftens elproduktion sedan 1972 ges här.

Nedan finns en lista med länkar till de svenska kärnkraftverken och till andra svenska företag med kärnteknisk verksamhet.

Sveriges lättvattenreaktorer

Tabellen nedan ger data för de tolv reaktorerna i det svenska lättvattenreaktorprogrammet. Sista kolumnen med kapacitetsfaktor (på engelska load factor) anger hur stor andel elektricitet som reaktorn producerat jämfört med om den varit i drift med full effekt året om utan avbrott. Kapacitetsfaktorn ange i procent. Data finns för varje enskilt år, här ges det kumulativa värdet för varje reaktor sedan den togs i drift, och kan ses som ett medelvärde över reaktorns tillgänglighetsgrad. Data är tagna från IAEA:s så kallade PRIS-databas (Power Reactor Information System).

Reaktor Reaktortyp Byggstart Drifttid Effekt Kapacitetsfakt.
Barsebäck 1 Kok ABB-II 1970 1975-1999 615 MWel 74,5 %
Barsebäck 2 Kok ABB-II 1973 1977-2005 615 MWel 74,9 %
Ringhals 1 Kok ABB-I 1969 1976-2020 881 MWel 67,8 %
Ringhals 2 Tryck W 1970 1975-2019 847 MWel 64,9 %
Ringhals 3 Tryck W 1972 1981- 1117 MWel 76,4 %
Ringhals 4 Tryck W 1973 1983- 1168 MWel 80,4 %
Oskarshamn 1 Kok ABB-I 1966 1972-2017 492 MWel 61,2 %
Oskarshamn 2 Kok ABB-II 1969 1975-2014 661 MWel 69,6 %
Oskarshamn 3 Kok ABB-III 1980 1985- 1450 MWel 77,7 %
Forsmark 1 Kok ABB-III 1973 1980- 1022 MWel 82,8 %
Forsmark 2 Kok ABB-III 1975 1981- 1158 MWel 80,6 %
Forsmark 3 Kok ABB-III 1979 1985- 1212 MWel 83,8 %

Aktuell elproduktion från svenska kärnkraftverk

Information om elproduktion vid kärnkraftverken i Oskarshamn finns på denna länk. Nedan ges aktuell information om elproduktionen från reaktorerna i Forsmark och Ringhals. Ladda om sidan för att uppdatera informationen.

Forsmarks produktion just nu

Ringhals produktion just nu

Länkar till information om svensk elproduktion

Nedan ges en lista med länkar med bra information om det svenska elsystemet.

  • Svenska Kraftnät, kontrollrummet – Bra information om elproduktion, elpris och export/import mellan olika regioner och länder kring Östersjön
  • Nordpool – En rik informationskälla om aktuella elpriser på spotmarknaden, produktion, meddelande från elproducenter, samt kartor med elnät, kapacitet och elpriser för olika regioner
  • Elstatistik – En enkel och informativ sida med aktuella data fördelat på kraftslag och för alla nordiska länder
  • Vattenkraft.info – Information och statistik om alla svenska vattenkraftverk
  • Vindstat.nu – Information och statistik om svenska vindkraftverk
  • Bengts villablogg – Blogg med information och statistik om solceller
  • ElectricityMap – En sida som kontinuerligt visar klimatpåverkan från olika länder och regioners elförsörjning, finns även som mobilapp.