MEDICIN

MEDICIN 2021-01-28T09:36:00+01:00

Det är ingen överdrift att säga att dagens sjukvård är helt beroende av en effektiv användning av strålning. Tekniken har undergått en häpnadsväckande utveckling alltifrån Röntgens upptäckt för över hundra år sedan till att svårt sjuka patienter med hjärntumörer i dag kan behandlas med neutronbestrålning från en kärnreaktor som stoppar cancercellernas tillväxt. Och många föräldrar ser sitt lilla barn för första gången med hjälp av ultraljud.

Faktablad 30 (2001): Strålning inom medicinen PDF_file_ic(pdf 0,64 MB)

I detta faktablad ges ett antal exempel på strålningsteknik dels för undersökning av patienter – strålningsdiagnostik, dels för behandling av patienter – terapi, eller med ett svenskt ord, strålbehandling. Förklaringar till en del tekniska och medicinska ord finns i en bilaga.

Bakgrund 2008-1: Hur farlig är joniserande strålning? PDF_file_ic(pdf 1,2 MB)

Många känner oro för joniserande strålning. Det är framför allt inom sjukvården som vi medvetet kommer i kontakt med strålning, och det är till sjukvårdens personal frågorna ställs. Denna Bakgrund besvarar en hel del av dem.

Bakgrund 1996-4: Har ärftliga skador påvisats hos människan? PDF_file_ic(pdf 0,4 MB)

Att joniserande strålning kan ge upphov till ärftliga skador är teoretiskt uppenbart och visades i djurförsök redan på 1920-talet. Hos människor har sådana skador ännu inte kunnat påvisas trots att man letat efter dem, särskilt bland de japanska atombombsoffren och deras efterföljande. Denna Bakgrund beskriver forskningsläget.