KÄRNBRÄNSLE OCH MILJÖ

KÄRNBRÄNSLE OCH MILJÖ 2018-01-23T10:46:51+01:00

Projekt Kärnbränsle och Miljö drevs under tidsperioden 1997-1999 av Barsebäck Kraft AB, OKG AB, Vattenfall Bränsle AB samt finska TVO. I projektet utfördes miljörevisioner hos producenter av uran och företag som förädlar uran: omvandling av urankoncentrat till den kemiska formen uranhexafluorid, isotopanrikning och bränsletillverkning.

Miljörapporter
För varje miljörevision som utförts skrevs en sammanfattande ”Miljörapport”.

Miljöfakta
Projektet har även översatt skrifter från internationella Uranium Institute om säkerhets- och miljöaspekter för olika steg vid tillverkning av kärnbränsle till serien ”Miljöfakta”.