NY KÄRNKRAFT

NY KÄRNKRAFT 2015-12-17T10:15:20+01:00

Världens befolkning uppgår idag till drygt 7 miljarder människor och kommer att öka med 2-3 miljarder ytterligare under de närmaste 50 till 100 åren. Med all sannolikhet behövs minst dubbelt så stor energiproduktion redan år 2050, eftersom en stor del av världens befolkning som idag inte har tillgång till elektricitet förväntas få det. Den troliga utvecklingen illustreras i prognoser från World Energy Council (WEC).

De fossilfria energislagen vindkraft, vattenkraft, solkraft, träbränsle (bioenergi) och liknande energislag anses inte öka koldioxidhalten i atmosfären. Idag uppgår de till knappt 9 procent av världens energiproduktion, kommer de att räcka till för att klara av världens ökande energibehov och samtidigt möta målsättningen om att inte öka den globala temperaturen med mer än två grader? Eller kan kärnkraften, som uppgår till drygt 4 procent av världens energiproduktion, få en ökande roll för världens energiförsörjning under de närmaste 50 åren och därefter? Kärnkraften har en hög mognadsgrad men samtidigt också en mycket stor teknisk utvecklingspotential, energiråvaran uran är långsiktigt uthållig och de långsiktiga lösningarna förefaller vara ekonomiskt konkurrenskraftiga.

Denna sida är under utveckling…